Foreningens aktiviteter

Ekstra Ordinær Generalforsamling den 29. september 2022 kl 19.10 (online)

Erfa aften den 29. september kl. 19.00 – 21.00 – Vi starter med online generalforsamling
hos Nete Guldbrandsen, Ladbyvej 1, 4700 Næstved