Optagelseskrav

Optagelseskrav for medlemskab kræver som et minimum nedenstående uddannelse og kurser. Ved ansøgning om optagelse skal dokumentation og kopi af eksamenspapirer og kursusbevis forevises og en egen beskrivelse af erfaring med heste og mennesker.

Optagelseskrav:

Mellemlang uddannelse med mennesker på professionsbachelor niveau eller højere. Den mellemlange uddannelse skal indeholde undervisning i pædagogik, psykologi og kommunikation. Herunder også et overordnet kendskab til de forskellige psykiske sygdomme.

Derudover skal man inden optagelse i foreningen have kurser og uddannelse inden for rideterapi  og hesteuddannelse. Hvis man mangler uddannelse og erfaring indenfor hesteområdet, kan man se på siden Uddannelse: Uddannelse og kurser til inspiration.

Rideterapeutisk kurser:

Grundkursus og videregående kursus

Hesteuddannelse:

Ved Dansk islandshesteforening: Basis kursus i professionelt hestehold
eller
Centreret Rideinstruktør  Level 1
eller
BBH instruktør – basis
eller
Horse in Harmony/Trainer

Herudover også:

Horsemanship, minimum 20 timers undervisning af godkendte undervisere.

Praktik:

5 dages praktik hos godkendt rideterapeutisk praktiksted.

På siden uddannelse  kan du finde de godkendte kursus steder.

Ansøgere der ikke har ovenstående uddannelser og kurser, men som på anden måde har opnået tilsvarende niveau, vil i særlige tilfælde kunne optages på dispensation.

Ansøgere der er igang med en rideterapeutisk uddannelse og som opfylder foreningens øvrige krav om uddannelse kan optages i foreningen.

Anmodning om optagelse skal ske skriftligt til bestyrelsen.

Optagelse på dispensation kræver hele bestyrelsens godkendelse.

Send ansøgningen til:

info@rideterapeutforeningen.dk