Optagelseskrav

Optagelseskrav for medlemskab kræver som et minimum nedenstående uddannelse og kurser. Ved ansøgning om optagelse skal dokumentation og kopi af eksamenspapirer og kursusbevis forevises og en egen beskrivelse af erfaring med heste og mennesker.

Optagelseskrav:

Mellemlang uddannelse med mennesker på professionsbachelor niveau eller højere. Den mellemlange uddannelse skal indeholde undervisning i pædagogik, psykologi og kommunikation. Herunder også et overordnet kendskab til de forskellige psykiske sygdomme.

Derudover skal man inden optagelse i foreningen have kurser og uddannelse inden for rideterapi  og hesteuddannelse. Hvis man mangler uddannelse og erfaring indenfor hesteområdet, kan man se på siden Uddannelse:

Efteruddannelse:

Som rideterapeut er der behov for at have modtaget undervisning i koblingen af menneske og heste, hvordan inddrager man hesten i det rideterapeutiske arbejde, hvordan hjælper hesten med til at afbalancere nervesystemet, danne relationer, styrker selvværd ect.

Hesteuddannelse:

Som rideterapeut er det vigtigt at have et indgående kendskab til: hesteadfærd, aflæse hestens signaler, professionelt hestehold, hestetræning, horsemanship, sikkerhed og hestevelfærd.

Praktik:

Vi anbefaler at der tages kontakt til de forskellige praktiksteder for at ansøge om at komme i praktik inden rideterapeuten starter op, for at få erfaring og vejledning. Der skal forventes at det koster ca. 600 kr. pr dag at komme i praktik.

På siden uddannelse  kan du finde de godkendte praktik steder.

Ansøgere der ikke har ovenstående, men som på anden måde har opnået tilsvarende niveau, vil i særlige tilfælde kunne optages på dispensation.

Ansøgere der er igang med en rideterapeutisk uddannelse og som opfylder foreningens øvrige krav om uddannelse kan optages i foreningen.

Anmodning om optagelse skal ske skriftligt til bestyrelsen.

Optagelse på dispensation kræver hele bestyrelsens godkendelse.

Send ansøgningen til:

info@rideterapeutforeningen.dk