Kontingent og betaling

Kontingentet er på generalforsamling vedtaget til at være 500,- kr. pr. år pr. medlem.
Er man under uddannelse til rideterapeut kan man blive medlem og betale kr. 250,- kr. pr. år.
Kontingentet betales ved optagelse og derefter hver år den 15. januar. Kontingentet betales ved bank-overførsel til:

Sydbank Reg.nr. 6821 kontornr.: 1045973

Husk ved indbetaling at påføre dit fulde navn, så vi kan registrer din indbetaling
korrekt.

Foreningens medlemmer har dokumenteret at de lever op til foreningens krav inden de bliver oprettet som medlemmer og praksiserende rideterapeuter i Rideterapeut foreningen.

Ridterapeut foreningens CVR nr. 34 67 63 56