Kommende aktiviteter

GENERALFORSAMLING d. 18/6 -2017 kl. 11 – 13.30
Generalforsamling 2017. Indkaldelse med dagsorden

Fagdag/seminar for medlemmer og gæster:
Fredag d. 6/10 – 2017, nærmere info kommer snarest.

 

Invitation til temadag om supervision:

Temadag d.5 februar 2017: Supervision for Rideterapeuter
Temadagen tager udgangspunkt i foreningens krav om at alle foreningens medlemmer modtager løbende supervision på deres rideterapeutiske arbejde for at sikre fagligheden og den enkelte rideterapeut.

Temadagen afholdes på Skolen for Rideterapi ved psykolog Gerd Weber og pædagog Marie Louise Demant, der igennem mange år har uddannet rideterapeuter, haft klienter i rideterapi og givet supervision til rideterapeuter.
Program for dagen
9.30 – 10.00: Ankomst
Røsnæsvej 444, Røsnæs, 4400 Kalundborg
10.00 – 15.00: Supervision og frokost
Supervision foregår fælles og i grupper. Hver deltager skal medbringe en afgrænset problemstilling, problemstillingen skal omhandle det man ønsker at blive mere klar på. Den må meget gerne udspringe af den praksis og kontekst man arbejder i.
15.00-16.00: Supervisionslister/grupper, valg af tovholder til hver gruppe, afrunding af dagen, eftermiddags the og kaffe.

Pris: 350 kr. inkl. forplejning
Tilmelding: info@rideterapeutforeningen.dk sidste frist for tilmelding 29.1.2017
Der er 15 pladser på temadagen, tilmelding sker efter ”først til mølle” princip. Ved tilmelding modtages en bekræftelse og herefter indbetales de 350 kr. på foreningens konto.
Vi ser frem til en spændende, faglig og udviklende dag i Rideterapeutforeningen.
De bedste hilsner
Bestyrelsen